Projekty OPVK a OPPA

Vzdělávací program Restart kariéry - Ukončení

operacni program

Společnost Everesta, s.r.o. zahájila dne 1. února 2015 projekt v Operačním programu Praha Adaptabilita s názvem „Restart kariéry", s registračním číslem CZ.2.17/2.1.00/37041 jedná se o projekt spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů a z rozpočtu hlavního města Prahy.

Cílovou skupinou byly rodiče na rodičovské/mateřské dovolené nebo ti rodiče, kteří se vraceli zpět do práce a osoby vracející se po péči o závislého člena rodiny na trh práce, rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Do projektu se zařadili osoby tč. bez zaměstnání, ale i zaměstnanci, kteří si zvýšením své kvalifikace mohli upevnit svou pozici na trhu práce.

V průběhu realizace projektu jsme prostřednictvím úřadů práce oslovovali potencionální účastníky, kterým jsme představili cíle projektu. Vybraným účastníkům jsme poskytli individuální podporu a poradenství, motivační kurz a následné rekvalifikační kurzy – obchodní zástupce a operátor call centra. Při realizaci kurzu obchodní zástupce jsme se věnovali např. základním principům marketingu, obchodním dovednostem, vedení obchodní dokumentace nebo komunikačním dovednostem. Kurz operátorka call centra byl zaměřen např. na efektivní komunikaci, specifika telefonické komunikace, základy telemarketingu, prodejních dovedností. Do projektu bylo zapojeno 57 podpořených osob a 10 úspěšně podpořených osob.