Projekty OPVK a OPPA

Vzdělávací program Restart kariéry – podpora souladu pracovního a soukromého života

OPPA

Vzdělávací program Restart kariéry – podpora souladu pracovního a soukromého života

Společnost Everesta, s.r.o. zahájila dne 1. února 2015 projekt v Operačním programu Praha Adaptabilita s názvem „Restart kariéry“, s registračním číslem CZ.2.17/2.1.00/37041 jedná se o projekt spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků Krajského rozpočtu - Praha.

Hlavním cílem projektu je zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce. Umožnit osobám dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny (zvláště dětí do 15 let) návrat na trh práce a pomoci odstranění diskriminace na trhu práce na základě pohlaví. Prostřednictvím cílových aktivit chceme zvýšit adaptabilitu cílové skupiny na trhu práce a přispět ke zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšit jejich účast na trhu práce. Projektem také přispějeme k prosazování rovných příležitostí žen a mužů.

Cíle projektu budou dosaženy realizací klíčových aktivit projektu, kdy se uskuteční výběr účastníků projektu, na který naváže individuální podpora jednotlivce. Budou probíhat motivační kurzy, na které navážou rekvalifikační kurzy obchodní zástupce a operátor/ka call centra. Účastníky budeme informovat o právech a rovných příležitostech na trhu práce. 

Cílovou skupinou budou rodiče na rodičovské/mateřské dovolené nebo ti rodiče, kteří se vracejí zpět do práce a osoby vracející se po péči o závislého člena rodiny na trh práce, rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Do projektu se mohou zařadit osoby tč. bez zaměstnání, ale i zaměstnanci, kteří si zvýšením své kvalifikace mohou upevnit svou pozici na trhu práce.

Cílem bude podpořit 60 osob z toho 40 účastníků projektu, kteří budou absolvovat další aktivity projektu a 20 osob, kteří nebudou vybrání do dalších aktivit a bude jim poskytnuto individuální poradenství. Výstupem projektu bude 36 osob, kteří získají osvědčení o absolvování vybraného rekvalifikačního kurzu.

 

V případě zájmu o toto bezplatné vzdělávání kontaktujte:

Jitku Čapkovou, jitka.capkova@everesta.cz, tel. č. 734 621 067