Projekty OPVK a OPPA

Prostřednictvím projektu k dalším možnostem vzdělávání venkova - závěr

Vzdělání venkova

Prostřednictvím projektu k dalším možnostem vzdělávání venkova

 

Společnost Eyrie, s.r.o. od 1. srpna 2014 zahájila projekt:

„Rozvoj obecných kompetencí v rámci Olomouckého a Moravskoslezského kraje“, s registračním číslem CZ.1.07/3.1.00/50.0153 jedná se o projekt spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je rozvoj obecných kompetencí a základních znalostí zájemců z Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

V průběhu realizace projektu jsme oslovovali ekonomicky aktivní jedince, kteří žijí v obcích do 2000 obyvatel v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Účastníkům jsme poskytli možnosti vzdělávání ve vzdělávacích programech – Základy podnikání, Finanční a spotřebitelská gramotnost a Základní PC dovednosti a znalosti. Účastníci projektu získali dovednosti v kurzech – obchodní prezentace, marketingová strategie, nový občanský zákoník, ekonomie pro neekonomy, péče o zákazníka, jak úspěšně vést obchodní jednání, vedení rodinného rozpočtu, sociální dávky apod. Největší zájem byl o vzdělávání v kurzech MS Word a MS Excel pro začátečníky, počítačová bezpečnost, ekonomie pro neekonomy nebo úvod do finanční terminologie. Úspěšně jsme podpořili rozvoj vědomostí, dovedností, postojů a hodnot umožňující uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce. Cíle projektu jsme splnili. Podařilo se nám proškolit 1712 účastníků projektu.