Poradenství a koučink

Řízení firmy

Možná se to děje práve u Vás!

  • Společnost vyrostla z malé často rodinné firmy do střední okolo 100 osob a nemá stanovený manažerský způsob řízení a kontroly
  • Nejsou jasné kompetence a odpovědnosti, vztahy ovlivňují chod firmy
  • Všechno rozhodování leží v podstatě na jednom člověku, všichni čekají, jak rozhodne
  • Není pevná a fungující organizační struktura

Jak Vám můžeme pomoci?

  • Zmapujeme klíčové procesy ve firmě
  • Doporučíme organizační struktury, zavedeme vhodný systém řízení
  • Ověříme potenciál lidí
  • Ekonomická a právní analýza
  • Zavedeme nástroje kontroly a informovanosti
  • Provedeme koučink top manažerů