Poradenství a koučink

Koučink

 

  • je metoda rozvoje lidí, která pomáhá pracovat s vlastním potenciálem, rozvíjet ho a naplno využívat
  • cesta, jak vlastními silami dosahovat cílů které si člověk vytyčil a to cestou, která ho naplňuje
  • způsob, jak se zaměřit na podstatné věci ve svém osobním i pracovním životě

 

Kouč

  • není lektor, psycholog, mentor ani poradce
  • je průvodce, pomáhá na cestě a věří v člověka a jeho schopnosti,ptá se a naslouchá, pomáhá vidět realitu, posiluje sebedůvěru a motivaci, udržuje na cestě a urychluje ji, rozvíjí myšlení, pomáhá najít priority a získat nadhled, otevírá nové pohledy a příležitosti,…

Koučink je pro nás především vztah. Profesionální, ale současně velmi blízký.

V procesu koučinku pomáháme klientům na cestě k osobnímu růstu, dosahovat vytyčených cílů a změn, bourat osobní bariéry a překonávat překážky i slabé chvilky, které provází každou transformaci.

Stavíme na vzájemně důvěře, otevřenosti, úplné osobní svobodě a absolutní podpoře.

Klienti na nás oceňují především upřímnost, zaujetí, jednoznačné vyjadřování a pozitivní přístup k životu.

Zabýváme se koučinkem:

  • manažerů všech úrovní řízení, pracovníků
  • pracovníků, kteří se připravují na nové výzvy (vedení projektu, manažerskou pozici atd.)
  • zaměstnanců, kteří potřebují pomoci zvýšit výkonnost
  • všech lidí, kteří na sobě chtějí či potřebují pracovat