Osobnosti v Eyrie

Radomil Bábek

V dnešní době se příliš nenosí vyslovit názor přímo, pojmenovat jasně problém. Hyperkorektnost nedovoluje mít vyhraněný postoj, mluvit i kontroverzně, říkat lumpovi lump, lenochovi lenoch a důsledností myslet skutečně důslednost. Dochází ke kastraci jazyka a nejednoznačná vyjádření, která „ohleduplně„ skrývají podstatu věci, jsou v kurzu.

Přijďte se osvěžit!

Na odborných workshopech s Radomilem Bábkem se bude mluvit jasně, konkrétně a možná pro někoho nelíbivě. Ale není to zrovna to co potřebujeme?

Speciální nabídka pro firmy: workshopy uspořádáme u Vás pouze pro management Vaší firmy.  Získáte nové cílené impulsy pro práci, oživíte Vaše jednotvárné porady, začnete se otevřeně bavit o věcech, které opomíjíte.

O svobodě a podnikání aneb sedlák bez vrchnosti  

Stav a podmínky podnikatelského prostředí v ČR, budoucnost podnikání

 

28. 4. 2015, 12:00-15:00, Praha 4

Cena: 2600,- Kč

 

 • Základní podmínky podnikání – výbava podnikatele a podnikatelské prostředí.
 • Podnikatel – sedlák moderní doby.
 • Podnikání a lidé – podnikatel, zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, úředníci, …
 • Rozhodování racionální a/nebo intuitivní.
 • Podmínky úspěšného podnikání.
 • Příklady táhnou – úspěšní podnikatelé české minulosti.
 • Hrozby a příležitosti – budoucnost podnikání.

Ocelová pěst v sametové rukavičce        

Role majitelů a vrcholových manažerů aneb firma je jako člověk v jejím čele

 

14. 5. 2015, 13:00 – 16:00

Cena: 2600,- Kč

 

 • Firma je taková, jaký je člověk v jejím čele
 • Žádoucí a nežádoucí chování řídících osobností
 • Motivace, výkon, loajalita – jak je zajistit
 • Odměna a trest – jak je používat
 • Respekt k druhým, respekt k sobě
 • Odpovědnost – korektiv moci

Firma jako živý organismus

Cyklus života firmy z pohledu zásadních změn řízení

 

28.5.2015, 13,00 – 16:00, Praha 4

Cena: 2600,- Kč

 

 • Mozek, tělo, končetiny, oběhový systém
 • Znalosti jako nejdůležitější forma kapitálu a zdroj konkurenční výhody
 • Lidé – živé organismy v živé firmě
 • Rozdíly mezi strojem a firmou - vývoj, charakter, dynamika, předvídatelnost, změny, učení se
 • Co je zásadní pro existenci firmy – akčnost a disciplína
 • Propojení osobního a firemního růstu

Vůdce, leader, Führer 

Vůdce ve firmě v dobách dobrých i zlých                                                               

 

9.6.2015, 13:00 – 16:00, Praha 4

Cena: 2600,- Kč

 

 • Vůdcovství jako společenský jev
 • Jak se rodí vůdce? A jak ho poznat?
 • Principy vůdcovství – dominance, moc, autorita
 • K čemu lidé vůdce potřebují – vize, cíle, cesta
 • Úspěšní vůdci v nedávné historii – jací byli, proč uspěli
 • Vůdce a jeho role ve firmě

Přežití je stav mysli  

Prohlížejte svůj člun i firmu, abyste byli připraveni a přežili

 

9.9.2015, 13:00 – 16:00, Praha 4

Cena: 2600,- Kč

 

 • Kdy jde o přežití člověka nebo firmě?
 • Psychologické důsledky ztráty kontroly nad situací
 • Jak trénovat na přežití
 • Co pro přežití potřebujeme
 • Co firmu spolehlivě zabije
 • Kdo může firmu vyvést z krize
 • Na člunu a Alainem Bombardem

Komfort na dluh

Pohodlí a nároky se staly axiomem doby aneb jak dál v odměňování lidí

 

23.9.2015, 13:00 – 16:00, Praha 4

Cena: 2600,- Kč

 

 • Západní civilizace a prostředí sociálního státu – důsledky v chování lidí
 • Komfort a diskomfort – zóna učení a růstu
 • Práce unaví, aneb výkonnost v zaměstnání
 • Adrenalin odpovědnosti jako největší benefit
 • Inflační spirála v odměňování, kam povede a jak z ní vyskočit

 

Radomil BábekPodnikatel Radomil Bábek vybudoval několik úspěšných společností a řídí podnikatelskou skupinu VZK Group, kterou tvoří 7 společností a 3 projekty.

V popředí jeho profesních zájmů jsou psychologie, krizový management 
a profylaxe krize, strategické řízeníplánování.

Je žádaným řečníkem na konferencích (Ven z krabice, Hospodářská komora, Česko-americká obchodní komora, Technická univerzita Liberec, HR fórum 
a další), kde vystupuje s neotřelými a osobitě přednesenými pohledy na podnikání a lidi ve firmách i mimo ně. Přednáší externě na vysoké škole, věnuje se poradenství pro začínající podnikatele a mentorování či koučování start-upů.

Radomil Bábek pracuje aktivně na ochraně dobrého jména podnikatelů, založil Asociaci podnikatelů a manažerů, které předsedá. Píše články na ekonomická a společenská témata (Hospodářské noviny, Živnostenské listy, Česká justice, Podnikatel, Echo), vystupuje v České televizi jako glosátor aktuálních událostí v podnikání (Události, komentáře). Každou středu můžete slyšet pana Bábka v TIP rádiu  v pořadu Má dáti, dal – podnikání v a my a v rádiu BBC. Je členem poroty soutěže Firma roku.