Osobnosti v Eyrie

PhDr. Michal Čakrt

Umění autentické mezilidské komunikace pro vrcholové manažery

Víte, že manažer stráví komunikací až 80 procent svého času?

Dobrý mana­žer nesedí někde sám ve své kanceláři nebo věži ze slonoviny, ale často a inten­zivně komunikuje. Časové snímky pracovního dne manažera ukazují, že komunikací stráví až 80 pro­cent svého času. Přesto — nebo možná právě proto — se komunikace týká nejvíce nářků. Stěžují si manažeři
i podřízení. Manažeři si stěžují na to, že je nikdo neposlouchá, podří­zení, že jim toho vedoucí buď málo sdělují nebo že mluví až příliš.

Náš přístup k výcviku vychází z koncepce transakční analýzy.

Přínos modulu:

 • Poznání různých rovin a způsobů komunikace
 • Uvědomění si, jak můj vlastní komunikační styl ovlivňuje komunikaci druhé strany
 • Jak musím věci sdělovat, aby byly slyšeny
 • Jak komunikovat, aby druhá strana udělala co chci já
 • Co dělat, abychom odolali manipulaci

Obsah modulu:

 • Jaký je můj preferovaný komunikační styl?
 • Komunikace jako posloupnost transakcí
 • Dorozumívání a naše ego stavy
 • Co je a co není asertivita
 • Asertivní práva a povinnosti
 • Individuální dispozice pro asertivitu, předpoklady o nás samých, předpoklady o druhých
 • Jak říci „ne“ a nezničit přitom vztah
 • Jak nesklouznout do pasivity a defenzivního chování

 SETKÁNÍM VÁS BUDE PROVÁZET: PhDr. Michal Čakrt

Michal ČakrtJe absolventem New York University, Karlovy univerzity, Harvard Business School, kde získal certifikáty z oblasti managementu a organizačního chování a University of Pittsburgh, kde se věnoval studiu ekonomie a sociologie, dalšího vzdělávání
a managementu.

Manažerskou praxi získal jako manager v Deloitte & Touche a senior consultant
v CAPA, consulting agency. Od roku 1999 pracuje jako samostatný konzultant
a lektor. Přednášel na řadě amerických (University of Calgary, University of Pittsburgh, University of California, University of Texas) i evropských univerzit (Zagreb University).

Vytváří metodiky pro mapování manažerských rozvojových potřeb. Věnuje se oblastem motivace, vedení lidí (leadershipu), týmové spolupráci, skupinovému rozhodování a řešení úloh, organizačních struktur
a výstavby organizace, manažerské komunikace a prezentačních dovedností, zvládání konfliktů, vyjednávání a mediace, organizační změny.

Je autorem knih Typologie osobnosti pro manažery, Konflikty v řízení a řízení konfliktů, Typologie osobnosti: Přátelé, milenci, manželé, dospělé a děti.

MÍSTO KONÁNÍ: PRAHA

DATUM: 27.5.2015

ČAS: 9:00 - 17:00

CENA: 3.900, - KČ

Objednávejte: eshop.everesta.cz

Pro více informací kontaktujte: lucie.lencova@eyrie.cz