Osobnosti v Eyrie

Mgr. Petr Vacíř

Rizika spojená s výkonem funkce člena orgánu obchodní korporace (společnosti)

Výkon funkce člena orgánu obchodní korporace přináší mnoho povinností. Co všechno výkon funkce obnáší, jak správně za společnost jednat, jak upravit vztah člena orgánu se společností a mnohem více se dozvíte přímo od advokáta a společníka advokátní kanceláře Belha, Vacíř & spol., s.r.o. pana Petra Vacíře.

OBSAH:

Výkon funkce

 • co všechno obnáší péče řádného hospodáře?
 • jak se vyhnout ručení za dluhy společnosti
 • odpovědnost za výkon nebo za výsledek?
 • pojem a rozsah loajality vůči společnosti
 • jak si počínat při hrozícím úpadku a jak se vyhnout ručení za dluhy společnosti

Jak upravit vztah člena orgánu se společností

 • může být jednatel zaměstnancem?
 • odměna za výkon funkce (jak je to s přiměřeností, kdy na odměnu vzniká nárok, co ještě je odměna
  a co již není, existuje povinnost odměnu vrátit?)

Konflikt zájmů člena orgánu a společnosti

 • lze sjednat platně jakoukoli smlouvu se společností?
 • co je střet zájmů a jak mu předcházet
 • vnitřní obchodování, opatření proti konfliktu zájmů
 • co dělat, když konflikt zájmů již nastal

Jak správně jednat za společnost

 • zastupování společnosti statutárním orgánem (nejčastější chyby)
 • plná moc nebo pověření?
 • povinnosti prokuristy
 • zastupování společnosti zaměstnanci (uzavírání smluv v provozovně)
 • co dělat při neplatně uzavřené smlouvě

SETKÁNÍM VÁS BUDE PROVÁZET: Mgr. Petr Vacíř

Mgr. Petr VacířPo absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy (1999) pracoval krátce ve státní správě. Od 1.11.1999 se stal advokátním koncipientem. V září 2002 složil úspěšně advokátní zkoušky a od 1.1.2003 je advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Od roku 2005 je rovněž členem Slovenské advokátní komory.

Advokátní praxi vykonával nejprve ve spolupráci s Advokátní kanceláří Havel, Kuchař a partneři. V roce 2008 založili s Mgr. Davidem Belhou Advokátní kancelář Belha, Vacíř & spol., s.r.o., ve které působí oba dodnes.

V oblasti vzdělávání vedl řadu odborných školení pro právníky i širší podnikatelskou veřejnost týkajících se zejména práva obchodních společností, občanského práva, pojišťovacího práva a teorie práva.

JIŽ PROBĚHLO.

více informací: lucie.lencova@eyrie.cz