Osobnosti v Eyrie

Mgr. Libor Dūrrer

Výchova talentů ve firmě

Téma výchovy talentů je v poslední době skloňováno ze všech stran. Na jednu stranu si stále více firem uvědomuje, že kvalita lidí je to, co firmě může přinést konkurenční výhodu, na druhou stranu se jedná o nemalé investice s nejasnou návratností.

Zveme Vás na workshop s panem Liborem Dürrerem, který se po řadu let v pozici zástupce personálního ředitele společnosti OKD věnoval právě problematice výchovy a rozvoje pracovníků a stal se i zakladatelem interního odborného rozvojového střediska.

OBSAH:

  • Proč vychovávat vlastní talenty?
  • Kdo je talent? Jak ho identifikovat?
  • Jaké řešení výchovy talentů je pro firmu nejlepší?
  • Jak spolupracovat se vzdělávacími institucemi?
  • Kolik nás to bude stát?

Forma semináře: diskuse, předávání zkušeností, inspirace, nové pohledy

Vhodné pro: majitelé firem, jednatelé, vrcholoví manažeři, kteří mají ve firmách vliv na rozhodování

SETKÁNÍM VÁS BUDE PROVÁZET: Mgr. Libor DürrerLibor Durrer

Personalistika, vztahy s odborovými organizacemi

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Andragogika, státní zkouška z řízení a rozvoje lidských zdrojů, sociální psychologie a personálního řízení.

Jeho profesní kariéra je převážně spjata s těžební firmou OKD, a.s., kde působil v řadě manažerských funkcí. Na začátku své kariéry to byly výrobní technickohospodářské funkce a od roku 1996 se věnoval personalistice na pozicích poradce personálního ředitele OKD, ředitele centra sdílených služeb HR, zástupce finanční a personální ředitelky OKD a zástupce personálního ředitele OKD.

V období od roku 1990 až 1995 zastával vysoké odborové funkce v nových odborových organizacích, předseda závodního výboru, předseda podnikového výboru a předseda Moravsko-slezského sdružení odborových organizací.

V současnosti je Libor Dürrer majitelem a jednatelem personální poradenské společnosti Dürrer & Partners s.r.o.

Jeho úspěch jsou spjaty především s firmou OKD, a.s., kde se mu podařilo založit a následně řídit první centrum sdílených služeb pro nábor a rozvoj zaměstnanců, centralizovat vzdělávání zaměstnanců a vybudovat moderní vzdělávací středisko s kapacitou 400 míst, vybudovat nové zaměstnanecké centrum a obnovit hornické školství od učňovských profesí, přes maturitní studia, až po hornické vysoké školství.

V oblasti HR vede workshopy na téma talent management, řízení změn, manažerská integrace a vztahy s odborovými organizacemi. Rovněž se podílí na realizaci projektů, jakými jsou například nastavování HR standardů, hodnocení zaměstnanců, plány nástupnictví, firemní kultura apod.

Jeho workshopy a lektorská činnost jsou založeny především na sdílení vlastních zkušeností s účastníky, včetně názorných příkladů z praxe.

JIŽ PROBĚHLO.

více informací: lucie.lencova@eyrie.cz