Osobnosti v Eyrie

Marian Jelínek

Stejně jako musí sportovec trénovat své tělo, je třeba trénovat i mysl.

Posilování vůle, síla motivace, rovnováha emocí? Víte, jak toho dosáhnout?

Stejně tak, jako musí sportovec trénovat své fyzické tělo, k dosažení vrcholných výkonů je možné trénovat i mysl, na kterou často zapomínáme (přesto, že vnímáme její důležitost) nejen ve sportu, ale i v jiných oblastech. Vrcholový sport má totiž mnohé společné s "vrcholovým" bysnysem: je nutná silná vůle, sebepoznání a vytyčení pevných cílů.

Kdo je PhDr. Marian Jelínek?

Český hokejový trenér a dlouholetý kouč Jardy Jágra, v roce 2005 pomohl dovést český hokejový tým ke zlaté medaili na Mistrovství světa v ledním hokeji v Rakousku. Marian Jelínek se specializuje na práci s lidmi, motivaci a mentální koučink. Zajímá se o psychologii a filosofii, je držitelem doktorátu z kinantropologie. Zároveň je autorem mnoha knih o motivaci a cestě k úspěchu.

Ve všech přednáškách a workshopech čerpá nejen z hlubokých teoretických znalostí, ale především z bohaté zkušenosti ve vrcholovém sportu.

Zóna, Flow, Peak performance: že nevíte, co to je?

Jde o stav lidské mysli, ve kterém jsou lidé schopni nejlepších výkonů a jsou schopni využít celý svůj potenciál. To je to, co rozděluje "běžné" od "vrcholových" a nezáleží na tom, zda jde o sportovce či vrcholového manažera.

Z obsahu:

 • V čem se liší dobří od těch nejlepších?
 • Charakteristika stavu zóny aneb historický exkurz
 • Jedná se o něco nového? Nebo tento stav znali již naši předkové před tisíci lety?
 • Ukázky mentálního koučinku zaměřeného na tento stav - jak s ním pracují jiní
 • Tajemství vrcholných výkonů aneb vědecké důkazy
 • Jaké jsou možnosti dostání se do „tohoto“ stavu

Motivace bez motivace

aneb paralely mezi vrcholovým sportem a „vrcholovým“ byznysem

Pokud musíme někoho motivovat, je už pozdě. Historie lidstva potvrzuje, že největší výkony člověka byly paradoxně bez motivace.

Z obsahu:

 • Paralely mezi byznysem a sportem
 • Hledání společných bodů a hlavně možností vzájemné inspirace
 • Emoční vazba mezi osobností a rolí
 • Rozdíl mezi emoční vazbou k cíli a činnosti
 • Ovlivňuje „polarita“ emoční vazby motivaci člověka k dané činnosti a jeho následný výkon?

Mentální koučink v praxi

aneb jak trénovat mysl

Stejně tak, jako musí sportovec trénovat své fyzické tělo, k dosažení vrcholných výkonů je možné trénovat i mysl, na kterou často zapomínáme (přesto, že vnímáme její důležitost) nejen ve sportu, ale i v jiných oblastech.

Z obsahu:

Trénink mysli jednotlivce

 • Vědecký důkaz mocné psychiky člověka
 • 3 skupiny faktorů vrcholového sportovního výkonu
 • Cíl mentálního koučinku
 • Role vs. osobnost – Emoční vazba
 • Didaktická řada utváření postoje jedince
 • Game approach

Resilience a její vliv na výkon člověka

aneb maximalizace výkonu optikou aktivujících a brzdících složek

„Aktivující složky“ souvisí s možnostmi a způsoby výkonové motivace – jak pracovat s motivací u sebe a u druhých.

„Brzdící složky“ vnímáme jako překážky, které nám brání využít náš potenciál v praxi. Přednáška čerpá z nejnovějších informací z českých i zahraničních výzkumů a Marianových zkušeností z vrcholového sportu i managementu.

Hlavní otázkou, kterou si v této souvislosti klademe je, zda člověk zůstává stále stejně psychicky odolný a okolní prostředí a vlivy jsou stále horší a nebo zda jsme jen ztratili schopnost přizpůsobení a psychická odolnost člověka stále klesá?

Sebemotivace

aneb poznej sám sebe

Pokud chceme být schopni se sami dobře namotivovat, je třeba se nejdříve poznat. Smyslem toho je uvědomění si, že pokud chceme pracovat a motivovat druhé, musíme nejdříve být schopni namotivovat sami sebe.

Z obsahu:

 • Syndrom vyhoření
  • Krátký teoretický exkurz o syndromu vyhoření
  • Praktický test – Co všechno může k syndromu vyhoření?
  • Jak mu předcházet?
 • Existenciální vakuum
  • Kdy a za jakých podmínek vzniká stav existenciálního vakua a jakým způsobem mu předejít
 • Workoholismus
  • Riziko vzniku činnostní závislosti
  • Jak mu předcházet, rozpoznat ho a pracovat s ním?