Osobnosti v Eyrie

JUDr. Renáta Jindrová

Jak na veřejné zakázky

Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinná od 1.4.2012 zavedla do procesu zadávání veřejných zakázek značné množství zásadních změn v procesu zadávání veřejných zakázek, a to ve všech jeho fázích, a rovněž nové povinnosti při realizaci veřejných zakázek. Mimo jiné odstranila losování elektronickým zařízením jako způsob zúžení počtu uchazečů o veřejnou zakázku, snížila limity pro zakázky malého rozsahu a zjednodušila podlimitní řízení u stavebních zakázek. Novela také omezila některé požadavky, které lze uplatnit v rámci ekonomické a technické kvalifikace a zavedla institut významné zakázky. Další změny v procesu zadávání veřejných zakázek nás čekají od 1.1.2014, a to nejen opětovná změna limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu.

Tento kurz je průvodcem zadávacím řízení. Kurz obsahuje také shrnutí nejčastějších chyb, kterých se zadavatelé dopouštějí. Dostatečný prostor bude věnován odpovědím na dotazy a vysvětlení případných nejasností.  

Vhodné pro: Zástupce firem odpovědné za problematiku veřejných zakázek ve společnostech, zadavatele veřejných zakázek a dodavatele (uchazeče, resp. zájemce)

OBSAH:

Obsahem každého z následujících témat budou úpravy, změny a novinky. 

 • Obecné úpravy, definice, nové instituty
 • Finanční limity
 • Postupy v jednotlivých druzích zadávacích řízení 
 • Zadávací dokumentace a její poskytování
 • Vymezení kvalifikace a její prokazování
 • Požadavky na nabídky, otevírání obálek
 • Posouzení a hodnocení nabídek, hodnotící komise
 • Zrušení zadávacího řízení
 • Uveřejňování
 • Námitky a dohled ÚOHS
 • Nejčastější problémy a chyby při zadávání veřejných zakázek

SETKÁNÍM VÁS BUDE PROVÁZET: JUDr. Renáta Jindrová

JUDr. Renata Jindrová

Absolventka právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor právo. Rigorózní řízení v oboru pracovní právo. Od roku 1994 se vedle své právnické praxe věnuje i pedagogické činnosti. Působila jako učitelka práva a externě spolupracovala s několika vzdělávacími a konzultačními společnostmi.

V letech 2004 až 2006 si své právní vzdělání doplnila studiem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru výuka odborných předmětů. V letech 2007 až 2011 působila ve veřejné správě a zastávala funkci poradkyně 1. náměstka na Ministerstvu financí a vrchní ředitelky Sekce ministra zemědělství. V rámci této práce získala praktické zkušenosti z legislativního procesu, podílela se na tvorbě zákonů a prováděcích předpisů obou resortů.

Klade důraz na interaktivní vedení kurzů. Zaměřuje se mj. na oblasti obchodního a soutěžního práva, práva duševního vlastnictví, pracovního, správního a občanského práva a práva nemovitostí. V oboru vzdělávání dospělých zúročuje svou více než dvacetiletou právnickou praxi, praxi z řízení podniků na pozici jednatelky, ředitelky, příp. členky dozorčích rad nebo představenstva a.s., praxi z poradenství pro neziskové organizace a občany a praxi z veřejné správy.

JIŽ PROBĚHLO.

více informací: lucie.lencova@eyrie.cz