Osobnosti v Eyrie

Ing. Dušan Jílek

Vyjednejte lepší ceny a podmínky v Německu a Rakousku

Německo a Rakousko jsou našimi nejbližšími sousedy a tradičními a přirozenými obchodními partnery. Mimoto se jedná o stabilní trhy, mají dobrou platební morálku, drží slovo. Přestože jejich znalost angličtiny je na vysoké úrovni, partner, který bude mluvit jejich jazykem je o krok napřed.

Zveme Vás na seminář, který Vám pomůže procvičit němčinu při obchodním jednání a vyjednávání, poznat specifika obchodování s německy mluvícími partnery, proniknout na německý trh nebo tam zvýšit svůj podíl, zlepšit práci vlastního exportního oddělení nebo obchodníků pro západní trhy.

PROGRAM:

  • Specifika obchodních partnerů v německy mluvících zemích – postoj k obchodnímu jednání
  • Sjednání schůzky, jak se dostat ke kompetentní osobě
  • Strategie vyjednávání: Vztah nebo obchod? Emoce nebo rozum?
  • Postoje k autoritám
  • Faktor času
  • O čem vyjednávat a o čem ne
  • Čemu zahraniční partneři u nás nerozumí a jak se tomu vyhnout
  • Na co nezapomenout ze společenského chování

Kurz je veden v NJ (od úrovně středně pokročilý) s českým vysvětlením zásad a gramatických jevů

Vhodné pro: majitele, vrcholové manažery, exportní manažery, obchodníky pro zahraniční trhy

 SETKÁNÍM VÁS BUDE PROVÁZET: Ing. Dušan Jílek

Dušan Jílek

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze obor finance, v průběhu studia na VŠE absolvoval několik zahraničních stáží, např. ve Vídni a v Denmark´s International Study Programu v Kodani.

Věnoval se samostatnému podnikání jako lektor a konzultant, od r. 2005 je spolumajitelem a manažerem společnosti Everesta. Díky své jazykové výbavě je garantem cizojazyčných programů a podílí se na spolupráci se zahraničním managementem firemní klientely.

V oblasti vzdělávání vede tréninky pokročilých prodejních dovedností, vyjednávání, komunikačních dovedností. Účastníkům kurzu poskytuje vždy přímou a jasnou zpětnou vazbu, dokáže velmi dobře vystihnout silné a slabé stránky všech účastníků. Zpětnou vazbu podává motivačně, takže účastníci kurzu mají chuť se nadále rozvíjet. Na kurzech dokáže s účastníky realisticky nasimulovat složité situace ve vztahu klient - obchodník a platí doslova těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Více informací můžete nalézt na webových stránkách.

 

JIŽ PROBĚHLO.

více informací: lucie.lencova@eyrie.cz