KPZ podnikatele

Nevíte co s penězi?

Mecenáš, filantrop, sponzor?

Termín mecenáš pochází z latiny a znamená „podporování umění a vědy“. Za zakladatele je považován Gaius Clinius Maecenas, bohatý římský občan, který podporoval nadané básníky ve svém okolí a poskytoval jim finanční prostředky pro jejich tvorbu.

Co se týče mecenášství v souvislosti s kulturou, tak nezahrnuje jen podporu výtvarného umění, ale i podporu kulturního dědictví a všech oblastí kultury a → umění, včetně výkonných umělců. V České republice není mecenášství nijak upraveno v zákoně.

V historii v českých zemích bylo mnoho známých osobností, kteří s nadšením podporovali vědu a umění, např. Rudolf II., Přemysl Otakar II. nebo Karel IV. Mezi hlavní mecenáše v České republice v současnosti patřil hlavně architekt Josef Hlávka, který založil 25. ledna 1904 nadaci pro podporu umění a nadání, která funguje až do dnes. Dalším významným mecenášem v ČR je Zdeněk Bakala

S mecenášstvím neodlučitelně souvisí také → dárcovství, → charita či → filantropieDárcovství je akt, kdy dárce bezplatně a dobrovolně obdarovává někoho jiného. Od mecenášství se liší tím, že musí být podepsána darovací smlouva, která je upravena podle zákona č. 40/1964 Sb. Charita má spíše význam sociálního charakteru. Většinou označuje dobrovolné dobročinné akce na pomoc trpícím lidem, dětem, nemocným nebo sociálně slabým. V kultuře se mluví spíše o mecenášství nebo filantropii. Filantropie je akt darování peněz, zboží, služeb, času nebo i úsilí podporovat společensky prospěšnou věc, s daným cílem a s žádnou finanční nebo materiální odměnou k dárci. Je často spojována se zakládáním různých nadací na podporu kultury a umění. Mezi nejznámější nadace patří např. Fordova nadace v USA, Guggenheimova nadace nebo Hlávkova nadace v České republice.

S mecenáštvím také souvisí pojem → fundraising. Jedná se o systematickou činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců. Osloveními dárci často bývají mecenáši, sponzoři a nadace.

Mecenáš je ten, kdo podporuje kulturní a společenská témata, osoby, neziskové organizace ze svého vlastního výdělku. Typické pro něj je hlavně to, že většinou pro veřejnost není známa jeho totožnost, tudíž se jedná o určitý způsob charity.

L: JOHNOVÁ, Radka, ČERNÁ, Jitka. Arts Marketing: Marketing umění a kulturního dědictví. Praha : Oeconomica, 2009, s. 170; Mecenášství: Čeští mecenáši - nový živočišný druh?. Fórum dárců. 2011, přístup z: [1]

Několik tipů Eyrie: