K přečtení

Dobro a zlo z pohledu psychologie

Philip Zimbardo, psycholog, který je emeritním profesorem Dobro a zlo z pohledu psychologiena Standforské univerzitě, známý především díky Standforskému vězeňskému experimentu, se dlouhodobě zabývá tématem dobra
a zla v kontextu sociální psychologie. Ve své knize Luciferův efekt se pokouší si zodpovědět na otázku, proč pácháme zlé činy? Proč i dobří lidé páchají zlé činy. Nejen ze Standforského experimentu ale i z dalších Zimbardo vyvozuje, že vliv na to, zda budeme dodržovat své morální zásady je silně ovlivněn situačním kontextem.

Co patří mezi zásadní faktory umožňující amorální chování podle Zimbarda, se můžete dočíst zde.