K přečtení

Co nového v Eyrie?

Společnost Eyrie připravila i na konec letošního roku několik zajímavých workshopů pro majitele firem a vrcholové manažery. Ale nejen o tom, je rozhovor s představitelkou společnosti Eyrie paní Ivou Sehnalovou.

Co nového v Eyrie?
1) Náplní společnosti Eyrie je pořádání řady zajímavých workshopů, na jaké nejbližší se můžou top manažeři těšit? 

V prosinci jsou před námi dva zajímavé workshopy na aktuální témata. Na 9.prosince chystáme workshop na téma ,,Jak vybudovat vrcholový tým, na který se můžete spolehnout”. Zde přivítáme výraznou osobnost českého managenetu, autora mnoha knih a excelentního lektora, pana Oldřicha Šuleře.

A na 2. 12. pak chystáme téma „Krize a změna - příležitost k rozvoji“, hlavním řečníkem bude náš osvědčený letitý spolupracovník pan Jaroslav Zeman, který se specializuje na změny a přijde také specialista na krizové řízení pan Daniel Štrobl.

 

2) Blíží se rok 2015, chystáte nějaké novinky?

V příštím roce budeme samozřejmě pokračovat ve své hlavní činnosti, tedy v pořádání workshopů se zajímavými lidmi. A dále chceme rozšířit nabídku tzv. duelů, se kterými jsme již tento rok experimentovali. Jedná se o tříhodinové setkání, kde se nad jedním tématem setkají dva lidé z různých oborů. V minulosti se v takovém duelu utkal řečník z oboru podnikání a sportovec. Takové duely jsou velmi zajímavé, protože oba řečníci mají na danou tématiku jiný názor a pak následuje diskuze s publikem. První duely plánujeme na první kvartál a předpokládáme, že bychom je pořádali jednou za dva měsíce.

 

3) Předpokládáte, že zvýšíte i počet workshopů v příštím roce?

V letošním roce jsme měli dva až tři workshopy měsíčně a v příštím roce chceme workshopy pořádat každý týden. Musíme ale volit rozdílná témata a musíme se přizpůsobit i časovým možnostem našich účastníků.

 

4) Na jaká témata se můžou účastníci v novém roce těšit? 

Na první pololetí připravujeme ve spolupráci s advokátní kanceláří balíček legislativních workshopů pro podnikatele, což je vzhledem k Novému roku velmi aktuální téma a zájemce o workshopy budeme včas informovat.

 

5) Na svých workshopech se zabýváte i spoluprací českých firem se zahraničními partnery.
Co je podstatou těchto workshopů?

Ano, v minulém roce jsme uspořádali pár workshopů, které se zaměřily na práci se zahraničními klienty. Všude totiž pracují lidé, kteří se něčím liší. Někde dokážou těch rozdílů dobře využít, někde se s tím ,,perou”. Klíčovým momentem je proto vzájemné pochopení, čemuž se dá naučit, ať už u nás na kurzu nebo četbou odborné literatury, která popisuje rozdíly v myšlení různých národů.

 

Autorka rozhovoru: Bc. Alžběta Šírková, referentka PR Eyrie