K přečtení

České firmy objevují kouzlo talent managementu

"V poslední době se s interními kandidáty počítá čím dál více, je to správný trend, je to i signál dovnitř společnosti, kdy se říká 'my s vámi počítáme, máte možnost vyrůst až do nejvyšších pozic,'" potvrdila řídící partnerka společnosti Talenton Monika Kubíčková. Kvůli tomu se v současné době v mnoha společnostech nastavují nové programy vyhledávání a rozvoje talentů.

Ekonomické důvodyČeské firmy objevují kouzlo talent managementu

Hledání talentovaných zaměstnanců ve vlastních zdrojích má posílit sounáležitost pracovníků s firmou, jejich motivaci i pro inovativnost, ale také třeba to, že kandidáti z vlastních zdrojů dobře znají prostředí firmy a umí se v něm pohybovat. Společnosti navíc při sázce na talent management snižují riziko, že vyberou nového pracovníka špatně.

Důležitou roli v rostoucí oblibě talent managementu ovšem hrají i ekonomické důvody. "Výběr z interních kandidátů je samozřejmě levnější v tom smyslu, že nemusím platit poplatek agentuře. Ten je mnohdy ve výši dvou až třínásobku nástupního platu kandidáta," podotkla ředitelka rozvoje lidských zdrojů společnosti T-Mobile Hana Stalmachová.

Jak vyhledávání talentů probíhá?

Prvním krokem talent managementu je identifikace zaměstnanců, kteří mohou být v horizontu několika let tahouny firmy. Jednou z možností jsou například hodnotící centra. Ta umožňují kandidáta vystavit hodnotícím pohovorům a stresu. "Na můj vkus je to umělé prostředí, každý chytrý člověk se dokáže ovládnout, takže i kdyby měl nějaká problém, tak se dokáže na stimulovat, že se to neprojeví," míní Kubíčková. "Pro mě je daleko hodnotnější 360stupňová zpětná vazba, kdy kandidáta hodnotí lidé, kteří s ním pracují 365 dní v roce. Jsou to jak jeho podřízení, pokud nějaké má, tak jeho kolegové, jeho nadřízení a ti mají plnější obrázek," dodala.

Poradenské společnosti, které pomáhají firmám talenty identifikovat, jsou s využitím těchto i celé řady dalších metod schopné dát firmám doporučení, jak se zaměstnanci dále pracovat, na jaké úkoly je směřovat, jak je kontrolovat i motivovat. Experti ovšem upozorňují, že na identifikaci talentů musí navazovat tréninkové programy, školení a rozvojové plány. Je totiž častou praxí, že firmy talenty vyberou, nabídnou jim slibné vyhlídky, ale za několik let pro ně uplatnění nemají. Takoví lidé pak z firmy odcházejí.

S rozvojem talentů pomůže koučink

Aby talentované lidi neztratili, sahají odborníci z lidských zdrojů stále častěji po koučinku jako nadstavbě, která talentovaným lidem pomáhá v dalším ukotvení. "Koučování jako takové je proces, který se soustředí na podporu koučovaného, aby si na řešení přišel sám. Nejde o přenášení znalostí a dovedností, ale o to, aby koučovaný našel všechny svoje zdroje, které v sobě má a využil je," popsala lektorka a psycholožka Tereza Damborská.

Vedle klasického koučovacího přístupu do Česka nově pronikl i nový koncept, který vyslyšel z potřeby firem, aby se z talentovaných lidí stali lídři do současné nepohody. Jde o takzvaný energy streaming, který zapojuje do koučinku kromě vědomé složky i podvědomí. "Energy streaming vznikl jako nadstavba koučinkového programu jako reakci na krizi, protože byla potřeba dělat věci jinak, rychleji, efektivněji, přizpůsobovat se změnám, podporovat inovativnost ve firmách," vysvětlila koučka Jarmila Barešová.

Energy streaming učí pracovníky firem lépe pracovat s vlastním talentem, pomáhá jim odbourávat stres a přispívá k tomu, aby podávali stabilní výkony, tedy přesně to, co v dnešní turbulentní době firmy potřebují.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz