Již proběhlo

Spolupráce napříč generacemi i pohlavími očima Jeronýma Klimeše

Pohled renomovaného psychologa pana Jeronýma Klimeše na diverzitu ve firmě, na to, zda je možná spolupráce napříč generacemi, jak společně vycházejí obě pohlaví a zda je možné najít společnou řeč mezi příslušníky různých národností. To vše Vám přinese tento aktuální workshop.

Obsah kurzu:

  • Co formuje a ovlivňuje pracovní chování člověka.
  • Srovnání generací z pohledu vzájemné spolupráce.
  • Rozdíly v komunikaci, porozumění, práci s informacemi, rozhodováním a dalšími faktory.
  • Existují rozdíly v myšlení a chování žen a mužů?  A jak to ovlivňuje jejich spolupráci?
  • Cizinci a jejich začlenění do českých pracovních týmů.
  • Jak přizpůsobit pracovní procesy a efektivně využít rozdíly k úspěšnosti firmy.
  • Konkrétní doporučení a příklady.

Lektor: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD.Uznávaný český psycholog. Zabývá se psychologickým poradenstvím. Při své práci se setkává s lidmi na různých manažerských pozicích. Bohužel více s těmi, kterým pracovní vytížení zničilo partnerský život. Snaží se jim pomoci najít rovnováhu mezi prací a rodinou. Psychologii studoval na Filozofické fakultě UK a na University of Texas. Přednáší na Filozofické fakultě a působí jako poradce veřejného ochránce práv. Rodinné a manželské terapii se věnoval také při práci se zájemci o adopci a pěstounskou péči.

 

Termín a místo konání:       

 Praha 27.11. 2015 9:00 - 15:00

Cena: 3.500,- Kč

Objednávejte: eshop.everesta.cz

Pro více informací kontaktujte: lucie.lencova@eyrie.cz