Aktuální nabídka

Moc a vliv ve firmách s Michaelem Čakrtem

 

V organizacích se často nacházejí lidé, kteří mají moc, a lidí, kteří mají vliv. Moc a vliv není   totožný s pozicí a vlastností dobrých manažerů je, že si umějí vytvořit moc a získat vliv. Jen díky těmto nástrojům je možné, aby jejich podřízení, spo­lupracovníci, útvary i celá organizace byli schopni dosahovat stanovených cílů.

OBSAH:

●      Co je moc a co je vliv?

●      Odkud pocházejí, jaké jsou jejich zdroje?

●      Proč jsou mocenská střetnutí v organizacích nevyhnutelná?

●      Jaké jsou mocenské prostředky a nástroje vlivu?

●      "Moc bezmocných", jak ovlivňovat dění "nade mnou".

●      Poznáváme své nadřízené

●      Jak působit na lidi na stejné úrovni?

●      Etické užití moci a vlivu, mocenská pokušení a pasti

 

Michael ČakrtKdo je Michal Čakrt?

Je absolventem New York University, Karlovy univerzity, Harvard Business School, kde získal certifikáty z oblasti managementu a organizačního chování a University of Pittsburgh, Manažerskou praxi získal jako manager v Deloitte & Touche a senior consultant v CAPA, consulting agency.

 Od roku 1999 pracuje jako samostatný konzultant a lektor. Přednášel na řadě amerických (University of Calgary, University of Pittsburgh, University of California, University of Texas) i evropských univerzit (Zagreb University).

Vytváří metodiky pro mapování manažerských rozvojových potřeb. Věnuje se oblastem motivace, leadershipu, týmové spolupráci, skupinovému rozhodování aj. Je autorem knih Typologie osobnosti pro manažery, Konflikty v řízení a řízení konfliktů, Typologie osobnosti: Přátelé, milenci, manželé, dospělé a děti.

MÍSTO KONÁNÍ: PRAHA, Dělnická 12, Praha 7
DATUM: 14. září 2017
ČAS: 9:00 - 17:00
CENA: 5.200,-

Přihlášení a další informace na: lucie.lencova@eyrie.cz