Průzkumy a dotazníky

Podle čeho se rozhodují čeští manažeři?

V období 24. ledna - 14. března 2014 realizoval tým společností Eyrie a Inboox průzkum zaměřený na informační zdroje a rozhodování českých manažerů. Sběr dat probíhal prostřednictvím online dotazníku.

Zkoumaným vzorkem bylo 1610 majitelů a manažerů českých firem různých velikostí a oborů.

Cílem a smyslem bylo zjistit jaké informační zdroje čeští manažeři nejčastěji využívají, které osoby je nejvíce ovlivňují při rozhodování a jaké nástroje při svém rozhodování využívají.

Dále jsme sledovali rozdíly mezi různými úrovněmi řízení, rozdíly mezi různými odvětvími, rozdíly mezi různě velkými podniky.