Průzkumy a dotazníky

Jak svět umí anglicky a jaké to má ekonomické dopady?

Doba, kdy znalost angličtiny byla nutností pouze pro určité typy pozic, jako jsou diplomaté nebo překladatelé, je nenávratně pryč. Dnes je angličtina nejen jazykem byznysu, ale i celých firem. Personalisté potvrzují, že zaměstnanci s nízkou úrovní angličtiny bývají méně povyšováni a vydělávají méně peněz. Mnohdy nejsou do firem přijímáni vůbec.

Snaha o celkový růst

Na světě přibývá školských systémů, které zahrnují výuku angličtiny od začátku školní docházky stejně, jako je tomu v případě matematiky nebo rodného jazyka. Univerzitní profesoři vyučují angličtinu, aby lépe připravili své studenty na další život po absolutoriu. Nezaměstnaní a ambiciózní lidé sami investují do toho, aby se naučili anglicky.

„I přes všechnu tuto motivaci a investice do angličtiny však řada zemí nedokáže měřit výsledky těchto snah. Existuje například konkrétní návratnost v podobě ekonomického růstu nebo vyšší konkurenceschopnosti?“ Touto otázkou uvozovala společnost EF Education First svůj loňský ročník výzkumu úrovně znalosti angličtiny po celém světě s názvem EF English Proficiency Index (EF EPI).

Co nám ukázaly výsledky?

V pořadí třetího ročníku testování znalostí angličtiny se zúčastnilo 750 tisíc lidí ze 60 zemí světa včetně České republiky. Ta se umístila na dvacátém místě za Argentinou, Slovenskem, Maďarskem nebo Polskem. První příčky drží Skandinávské země – Švédsko, Norsko a Nizozemsko. Nejhorší znalost angličtiny v Evropě mají Francouzi (35. místo).

Studie potvrzuje silnou korelaci mezi znalostí angličtiny a řadou sociálních a ekonomických ukazatelů. Například silně exportně orientované ekonomiky mluví velmi dobře anglicky. Znalost angličtiny zlepšuje inovativnost, komunikaci se zákazníky nebo nábor zaměstnanců, ale také přitahuje zahraniční investice.

Kde je možné najít veškeré výsledky?

Celou studii, jejímž cílem je sdílet trendy ve studiu angličtiny a přispět k diskusi o možnostech studia a propagace angličtiny jakožto globálního jazyka obchodu a nových myšlenek, si můžete prohlédnout, případně stáhnout na této stránce. Výsledky jednotlivých hodnocených zemí podle úrovně znalosti angličtiny najdete na této stránce. A rovnou si tak můžete procvičit svou angličtinu.

Zdroj: http://www.managementnews.cz