Projekty OPVK a OPPA

Prostřednictvím projektu k dalším možnostem vzdělávání venkova

OPVK

Prostřednictvím projektu k dalším možnostem vzdělávání venkova

 Společnost Eyrie, s.r.o. od 1. srpna 2014 zahájila projekt:

„Rozvoj obecných kompetencí v rámci Olomouckého a Moravskoslezského kraje“, s registračním číslem CZ.1.07/3.1.00/50.0153 jedná se o projekt spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je rozvoj obecných kompetencí a základních znalostí zájemců z Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Cílové skupině, která se zúčastnila vzdělávacích kurzů byl umožněn snadný přístup k osobnímu rozvoji, byl podpořen jejich zájem o celoživotní vzdělávání a zároveň byly podpořeny znalosti důležité pro kvalitu běžného života i uplatnitelnosti na trhu práce. Cílová skupina se vzdělávala ve 2 samostatně probíhajících vzdělávacích programech, které byly rozděleny do dalších vzdělávacích kurzů.

V období uplynulých období realizace projektu jsme školili cílovou skupinu obyvatel, kteří žijí v obci do 2000 obyvatel. Cílová skupina měla velký zájem především o školení v oblasti Finanční a spotřebitelská gramotnost a Základní PS dovednosti a znalosti. Ke konci sledovaného období se rozšířil zájem i školení z oblasti Základy podnikání. Do projektu vstoupilo 1090 obyvatel, kteří získali certifikát a stali se úspěšně podpořenými osobami.

V případě zájmu o toto bezplatné vzdělávání kontaktujte:

Kateřina Solařová, manažerka aktivit, katerina.solarova@everesta.cz, tel. č. 734 752 140