Projekty OPVK a OPPA

Projekt: Vzdělávací programy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v JMK

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013

Společnost ECS Government, s.r.o. zahájila dne 1. 1. 2012 realizaci grantového projektu

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:

7.3 Další vzdělávání

Oblast podpory:

7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název projektu:

Vzdělávací programy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v Jihomoravském kraji (JMK)

Číslo projektu:

CZ.1.07/3.2.04/04.0071

Doba realizace:

1. 2. 2013 – 31. 3. 2014

 

Popis projektu:

Projekt reaguje na potřeby cílové skupiny (sociálních pracovníků), prohloubit své dovednosti zejména v praktických trénincích pro pokročilé, kterých je na trhu velmi málo. Zákon č. 108/2006 Sb., stanovuje standardy pro poskytování sociálních služeb včetně základního školení, jež je především teoretické a soustředí se na legislativu. Cílem projektu je připravit a ověřit inovativní vzdělávací programy (7 tréninků) pro účastníky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, kteří jsou zaměstnáni na pozici sociální pracovník a pracovník v sociálních službách, nebo o tuto pozici usilují.
 
Součástí tvorby těchto tréninků budou také učební materiály, podpora e-learningem, 4 výukové filmy a konkrétní školící pomůcky.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvořit nové vzdělávací programy – tréninky pro cílovou skupinu pracovníků sociální péče a sociální pracovníky; zvýšit jejich kvalifikaci, zvláště v praktických dovednostech, aby lépe a efektivněji vykonávali svou náročnou práci. Tyto tréninky umožní účastníkům, kteří již byli v problematice částečně proškoleni, prohloubit své dosavadní dovednosti o cílené praktické dovednosti, ale hlavně rozšířit je o oblast, v nichž zatím příliš nepůsobí, a zvětšit si tak operační rádius v oblasti poskytování sociálních služeb.

Cílová skupina:

Tvoří ji účastníci dalšího vzdělávání z Jihomoravského kraje:

 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Zájemci o tyto pozice

Do pilotního ověřování bude zapojeno 84 osob z toho 34 mužů a 50 žen.

Témata klíčových aktivit:

Jedná se o 7 tréninků na míru cílové skupině:

 1. Motivační rozhovory (teoretický výcvikový modul) – 4 školící dny
 2. Práce s agresivním klientem – 2 školící dny
 3. Zdravověda – 2 školící dny
 4. Fokusing – 2 školící dny
 5. Specializace bez bariér – smyslová a kombinovaná postižení – 1 školící den
 6. Specializace bez bariér – tělesná postižení – 1 školící den
 7. Specializace bez bariér – mentální a kombinovaná postižení – 1 školící den

Tréninky Specializace bez bariér budou realizovány vždy s hostem z řad osob s daným zdravotním znevýhodněním.

Průběh realizace projektu

Od začátku projektu probíhá přípravná fáze a poté zpracování vzdělávacích materiálů pro klíčovou aktivitu číslo 1. V klíčové aktivitě číslo 1 dochází k vytváření vzdělávacích programů – tréninků pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Klíčová aktivita číslo 2 obsahuje pilotní ověření tréninků pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Vytvořené tréninky budeme pilotně ověřovat vždy v jedné skupině po 12 osobách v Brně. Trénink Fokusing bude výjezdní formou. Umožníme také cílové skupině účastníků pilotního ověření přístup k e-learningu.

28.1.2014

Prostřednictvím grantového projektu k dalším možnostem vzdělávání společnost Eyrie, s.r.o. (Bývalá společnost ECS Government) od 1. února 2013 zahájila grantový projekt:
„Vzdělávací program pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v JMK“, s registračním číslem CZ.1.07/3.2.04/04.0071, jedná se o grantový projekt spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je připravit a ověřit inovativní vzdělávací programy (7 tréninků) pro účastníky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, kteří jsou zaměstnaní na pozici sociální pracovník/ice a pracovník/ice v sociálních službách, nebo o tuto pozici usilují. Tréninky zvýší kvalifikaci účastníků, zvláště pak v praktických dovednostech a budou tak moci efektivně a lépe vykonávat svou práci

Cílovou skupinou jsou pracovníci a pracovnice sociální péče a sociální pracovníci, nebo ti, kteří o tuto pozici usilují.

Přínosem pro cílovou skupinu je zvýšení kvalifikace a zkvalitnění poskytování služeb v oblasti sociální péče v souladu s požadavky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V měsících září a říjnu 2013 probíhalo pilotní ověřování motivační rozhovory – teoretický a výcvikový modul. V lednu 2014 proběhlo pilotní ověřování kurzů specializace bez bariér – smyslová a kombinovaná postižení, tělesná postižení, mentální a kombinovaná postižení. Využili jsme výukové materiály, výukové filmy a pomůcky. V současné době probíhají finální přípravy dalšího pilotního ověřování. Jedná se o kurzy zdravovědy, práce s agresivním klientem a fokusing. Pro vážné zájemce je k dispozici pár posledních míst!

Pro bližší informace a přihlášení na informační schůzku kontaktujte:

 • Lukáš Kunický, referent pro akreditace a vzdělávání
 • Realizátor projektu: EYRIE, s.r.o.
 • mobil: +420 734 315 661
 • email: lukas.kunicky@ecs-government.cz

Projekt: Vzdělávací programy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v JMK

 

 

 

Společnost EYRIE, s.r.o. (na počátku projektu ECS Government) zahájila 1. 2. 2013 grantový projekt OP VK „Vzdělávací programy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v JMK“ CZ.1.07/3.2.04/04.0071. Grantový projekt je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR. Realizace projektu byla dne 31. 3. 2014 úspěšně ukončena.

Hlavním cílem grantového projektu bylo provedení pilotního ověření nastaveného vzdělávacího programu pro účastníky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, v oblasti sociálních služeb, kteří zastávají či chtějí zastávat pozici sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

V rámci realizace projektu probíhalo pilotní ověřování klíčové aktivity, která se skládala ze 7 tréninkových modulů. Pilotní ověřování jednotlivých tréninkových modulů probíhalo v pronajatých prostorách společnosti Techmaš, s.r.o. na adrese Stránského 28, 616 00 Brno – Žabovřesky.

Inovativním prvkem vzdělávacího programu byl e-learning, který byl k dispozici účastníkům pilotního ověřování. E-learningový portál pomohl zvýšit atraktivitu vzdělávacího programu a nabídl tak účastníkům službu na vysoké technické úrovni. Účastníci pilotního ověřování měli možnost procházet probranou látku a vyplňovat cvičení dle svých časových možností a přístupu k internetu – prakticky odkudkoliv.

Největším přínosem pro cílovou skupinu bylo prohloubení a získání nových znalostí a dovedností v oblasti zdravotní, psychologické a sociální péče. Celkem do projektu vstoupilo 75 osob, z nichž 69 osob pilotáž úspěšně dokončilo.