Již proběhlo

Vnitřní leadership

PROGRAM:

  • Osobnostní dotazník (on line předem) a jeho rozbor – můj potenciál/moje omezení, na čem pracovat
  • Kompetence pro práci vrcholového manažera
  • Cesty rozvoje osobnosti
  • Selfkoučink
  • Psychohygiena a předcházení syndromu vyhoření

Fakultativně:

  • ranní trénink golfu s profesionální trenérkou PGA nebo ranní 9 (pro HCP 54 a méně): 300,-/600,-/osoba

Rozsah: 2 dny (s večeří a večerním programem), 14:00 - 20:00, 20:00 - 22:00, 8:00 - 10:00, 10:00 - 16:00

Vhodné pro: majitele, vrcholové manažery

SETKÁNÍM VÁS BUDE PROVÁZET:

Ing. Iva Sehnalová Iva Sehnalová

V procesu koučinku pomáhá klientům na cestě k osobnímu růstu, dosahovat vytyčených cílů a změn, bourat osobní bariéry a překonávat překážky i slabé chvilky, které provází každou transformaci. Staví na vzájemně důvěře, otevřenosti, úplné osobní svobodě a absolutní podpoře. Klienti na ní oceňují především upřímnost, zaujetí, jednoznačné vyjadřování a pozitivní přístup k životu.

Více informací můžet nalézt na webových stránkách.

 Jana NováčkováMgr. Jana Nováčková

Absolventka oboru psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Její kurzy jsou vedeny s důrazem na rozvoj a využití praktických znalostí a dovedností. Její lektorská činnost je zaměřena především na vzdělávání v oblasti komunikace, řešení konfliktů, osobnostní rozvoj, motivaci pracovníků, týmovou spolupráci, zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření. Dále se věnuje individuální i týmové supervizi a koučinku, především koučování při zavádění změn.