Již proběhlo

ONE TEAM

 

Ukázková akce je zaměřená zejména na metody a formy práce vedoucí k rozvoji týmu. Zacílíme na rozvojovou zpětnou vazbu a jak jí vytěžit ve prospěch jednotlivce i celého týmu a jak získané dovednosti přenést do praxe.

Program "One team" je určen:

Zástupcům firem a organizací, kteří by rádi zefektivnili práci svých lidí, snížili třecí plochy mezi zaměstnanci a našli vhodný nástroj a metody, jak to udělat.

Program "One team" připravil a na setkání s Vámi se těší lektor Michal Jahn:

Milovník Malého prince, všech pohádek a příběhů, které nás mohou poučit.Stejně jako Malý princ se stále učí přistupovat ke vzdělávání jednoduše a lidsky – s duší dítěte, přesto profesionálně a koncepčně. Ve své práci je velmi kreativní a dokáže vytvořit vzdělávací koncept na míru, přitom dává důraz na dlouhodobost a systematičnost přístupu s využitím netradičních metod vzdělávání. Váží si každé negativní zpětné vazby, protože věří, že může být tím nejlepším zdrojem rozvoje. Co by Vám poradil, kdybyste chtěli jednu jednoduchou a praktickou radu jak být v životě šťastnější? Až ho potkáte, určitě se to dozvíte. Absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci obor Management životního stylu - zážitková pedagogika. Již při studiu založil rozvojovou, vzdělávací neziskovou organizaci Hnutí Žebřík, která usiluje o všestranný rozvoj člověka pomocí principů zážitkové pedagogiky, koučinku, Sokratovy metody, Transformative leadershipu, projektového učení a dalších netradičních metod vzdělávání a výchovy. Absolvoval zahraniční studijní pobyt na Linköping University ve Švédsku, kde studoval Experiential Education. Zúčastnil se několika kurzů a výcviků se zaměřením na osobnostní rozvoj a vzdělávání dospělých (učitel zážitkové pedagogiky, krizová intervence, transakční analýza, garant vzdělávání apod.) Dlouhodobě se zabývá zážitkovou pedagogikou, psychologii, osobnostním rozvojem, řízením lidských zdrojů, rozvojem soft skills, karierním poradenstvím, styly vedení pracovních a jiných týmů, koučováním a dalšími obory ve školství, neziskové sféře, ale i v korporátním prostředí.
Jeho vášní je také lektorování zaměřující se na rozvoj osobnosti, sebepoznání, komunikativní dovednosti, prezentační dovednosti, týmovou spolupráci, zpětnou vazbu, skupinovou dynamiku, koučování.

Místo realizace:

Vysočina, Hotel Rytířsko - http://www.hotelrytirsko.cz/

Harmonogram akce "One team":

13:00 - Zahájení

13:15 - 18:00 Jak na to? -  ukázka metod, forem, aktivit. Na vlastní kůži si vyzkoušíte a zažijete co je IN a jak využít okamžitý feed back, zpětná vazba

18:00 - 20:00 Následný networking a závěrečný raut

Platební podmínky:

Cena: 490,-

- cena zahrnuje: přípravu a realizaci ukázkového programu, občerstvení pro účastníky formou rautu v závěru akce, malé překvapení.

Pozn.: pro zájemce je možné zajistit ubytování se snídaní.