Již proběhlo

Mistr ve výrobě

Přínos a obsah kurzu:
- kurz je sestaven podle programu s akreditací MŠMT ČR

Osvojíte si problematiku vedení lidí a řízení efektivity jejich práce. Upevníte a rozvinete komunikační dovednosti vně i uvnitř firmy. Naučíte se efektivně zvládat krizové a stresující situace. Naučíte se motivovat a rozvíjet své podřízené.

Hlavní témata:

Osobnost, role a úkoly mistra, budování autority a pozice v pracovním kolektivu, rozvoj komunikace a zvládání konfliktů, styly vedení pracovníků, hodnocení a motivace, delegování, vedení porad.

DEN 1: Co to znamená být mistrem?

 • Táhnout s firmou za jeden provaz.
 • Poradit si s každodenními problémy.
 • Zajistit výkon za každých okolností.
 • Mít nebo budovat profesní autoritu.
 • Zvládat sebe i své lidi.
 • Znát firmu a orientovat se v ní.

DEN 2: Jak jednat s lidmi

 • Jak mluvit srozumitelně?
 • Jak zvládnout jednání s různými typy lidí.
 • Jak řešit neshody, hádky, nedorozumění.
 • Jak si poradit s problematickými lidmi.

DEN 3: Jak vést tým/ Jak řídit tým

 • Jak vést tým k výkonu.
 • Jak organizovat a rozdělovat práci.
 • Kdy je tým motivovaný a kdy demotivovaný.
 • Jak předat informace týmu jasně a stručně.

DEN 4: Jak hodnotit tým, výběr z pracovního práva

 • Umět hodnotit práci týmu, pochválit a vytknout.
 • Výběr z pracovního práva – vznik a ukončení pracovního poměru, bezpečnost práce a ochrana zdraví

Místo konání

Hradec Králové

Cenové podmínky

V případě účasti 2 a více osob z jedné firmy je cena 9 300,- Kč/osoba.

Kurz můžete zakoupit zde za cenu 9 800 Kč