Již proběhlo

Marketingový specialista - 6 dnů

1. Workshop - 2 dny ( 17.3.2015 a 2. 4. 2015 )
2. Workshop - 2 dny ( 9.4.2015 a 16. 4. 2015 )
3. Workshop - 2 dny ( 21.4.2015 a 28. 4. 2015 )

Videopozvánka na kurz Marketing v průmyslu

1. Workshop - 2 dny
Marketing průmyslového podniku má jistě svá specifika a v mnohém se bude lišit například od marketingu spotřebního zboží nebo služeb. Základní principy marketingu ale platí stejně v průmyslu jako v jiných oborech. V první části programu se proto budeme zabývat aplikací marketingové teorie do průmyslové praxe.

1. den: Úvod, vysvětlení pojmů

 • Definice pojmu marketing
 • Role, smysl a poslání marketingu v průmyslu
 • Specifika marketingu v průmyslu

2. den: Marketingový mix

 • Vysvětlení pojmu
 • Tvorba produktu – rozdíl mezi technickými parametry a benefity
 • Cenotvorba
 • Distribuční cesty
 • Komunikace, unikátní prodejní argumenty

2. Workshop - 2 dny
Analyzovat a komunikovat musí umět každý pracovník v marketingu. Ve druhé části programu se proto zaměříme na sběr a analýzu informací a plánování komunikace a kampaní na podporu prodeje.

1. den: Marketingový audit a práce s daty

 • „Business Inteligence“- proces získávání a vyhodnocování dat v organizaci
 • Význam informací a práce s daty
 • Externí analýza (makro prostředí, zákazník, konkurence)
 • Interní analýza (organizace)
 • SWOT analýza, BCG matice
 • Segmentace trhu

2. den: Komunikační mix

 • Jednotlivé části komunikačního mixu
 • Využití nových a on-line médií v komunikaci
 • Nové způsoby tvorby a šíření marketingových sdělení s využitím nových technologií a sociálních sítí.

3. Workshop - 2 dny
Strategická role marketingu spočívá ve schopnosti najít a udržet konkurenční výhodu podniku a tvořit unikátní prodejní pozici. Marketingová strategie a plánování jsou klíč.

V neposlední řadě musí marketing pomáhat organizaci reagovat na měnící se prostředí, chování zákazníků, způsob jejich komunikace, nákupní chování, atp.  –  musí procházet neustálým procesem inovace.  Marketing v době wikinomie a generace Z je proto dalším významným tématem.

1. den: Marketingová strategie a plánování

 • Marketingová strategie jako součást firemní strategie
 • Zdroje konkurenční výhody podniku
 • Tvorba unikátní prodejní výhody
 • Příprava marketingového plánu
 • Implementace plánu, monitorování a kontrola realizace plánu

2. den: Marketing v době Wikinomie a referenční ekonomie

 • Oblast sociálních sítí z pohledu byznysu
 • Strategická role on-line prostředí pro schopnost firmy inovovat, získávat nové zdroje a zákazníky, nové zaměstnance a talenty, budovat pozitivní image.
 • Zákazníci jako prozumenti, apoštolové a teroristi
 • Výhody a problémy uvnitř organizací při spolupráci lidí z rozdílných „technologických generací“.

Účastník, který se zúčastní všech 6 ti modulů získá OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu.

 

Cenové podmínky:

K ceně kurzu bude připočtena DPH v zákonné výši.

Celý balíček 6 dnů za zvýhodněnou cenu 6.000,- Kč , nebo jednotlivé dvoudenní kurzy za 3.200,- Kč.

Možno objednat ZDE.