Již proběhlo

Koučink jako styl vedení lidí

Jak a proč zavést koučovací přístup jako dominantní styl vedení lidí ve firmě?

Koučování je dnes moderní slovo. Praxe ukazuje, že je efektivní nejen pro rozvoj manažerů a zaměstnanců, řešících pracovní nebo osobní situaci.

Systematický koučovací přístup při řízení procesů ve firmě má výrazný pozitivní vliv ekonomické výsledky firmy díky, zlepšení firemní kultury, interní komunikaci a rozvíjí způsob rozvoje a řízení zaměstnanců.

Co to znamená v praxi? Kdy je to vhodný způsob a kdy ne? Jste na to připraveni nebo ne? Jsou nějaká rizika? Existují příklady, kde se to podařilo a dají se převzít nějaké zkušenosti? Odpovědi na tyto a další otázky Vám přinese setkání se zkušeným poradcem v oblasti procesů a současně kouče s Ing. Tomášem Kumstýřem.

SETKÁNÍM VÁS BUDE PROVÁZET: Ing. Tomáš KumstýřTomáš Kumstýř

Absolvoval Vysokou školu zemědělskou. Nejprve působil jako středoškolský učitel a zástupce ředitele školy. Poté získal obchodní a manažerské zkušenosti v GE Capital Bank. Od roku 1998 se zabývá kvalitou služeb, nejprve jako specialista kvality, později manažer procesu a projektový manažer. V rámci těchto rolí, kromě práce na projektech také koordinoval a školil všechny úrovně školení Six Sigma. Absolvoval kompletní školení Master Black Belt. Později v České spořitelně pracoval v týmu ombudsmana, byl zodpovědný za měření vnitřní kvality služeb a spolupracoval na řízení metod trvalého zlepšování na centrále banky. Koordinoval a metodicky řídil Service Level Agreements ve společnosti. Pracoval na projektech zaměřených na interní  koučování manažerů v Maďarsku a Rumunsku a je certifikovaným koučem.

Ve všech pozicích využíval své zkušenosti i v lektorské praxi a kromě školení kvality, vedl školení komunikace, týmové spolupráce, managementu, řešení stížností a koučoval pracovníky na všech úrovních řízení. Facilitoval workshopy pro změnu firemní kultury a zajištění trvalého zlepšování.

Jeho kurzy jsou vedeny vždy interaktivně, účastníci si odnášejí i plány a náměty, jak nově získané informace a zkušenosti bezprostředně aplikovat ve své praxi. Obsah kurzu přizpůsobuje potřebám účastníků, aby bylo splněno jejich očekávání.

Setkání je určeno pro ty, kteří přemýšlejí o tom, jak implementovat systematický proces koučování do prostředí firmy, případně jak zlepšit současný „ad hoc“ proces a zvýšit výrazně jeho efektivitu.

Vhodné pro: vyšší management, majitele firem, personální manažery

OBSAH:

  • Proč do toho jít?
  • Kdy je firma „zralá“ na zavedení koučovacího přístupu do procesů řízení firmy
  • Způsoby implementace koučování ve firmě a jak vybrat optimální přístup
  • Co udělat ve firmě pro zavedení koučovací kultury, podporující dosahování strategických cílů
  • Fáze vývoje koučování ve firmě od „ad hoc“ zavádění přes proaktivní koučování řízené potřebami organizace, až k cílenému řízení strategií rozvoje talentů
  • Přínosy zavedení systematického řízení koučovacího procesu, rizika a možnosti jejich eliminace
  • Jak je možné hodnotit koučovací proces a efektivitu koučování
  • Příklady, zkušenosti

Pro více informací kontaktujte: lucie.lencova@eyrie.cz