Již proběhlo

Co přinese nový občanský zákoník Vašemu podnikání?

1.1.2014 bude zrušen stávající obchodní zákoník a vejde v účinnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Nový občanský zákoník obsahuje 3080 ustanovení a přináší celou řadu podstatných změn, které musíte nebo můžete provést.

Lektorka Vám srozumitelně a na praktických příkladech představí smysl, obsah a souvislosti nové právní úpravy, upozorní nejen na rizika a povinnosti, ale i na nové možnosti a práva.

4.2. 2014  Společnost s ručením omezeným

Obsah:

Přesun právní úpravy z obchodního zákoníku (koncepční změny, nová terminologie)

Nový zákon o obchodních korporacích (správa obchodních korporací, základní pravidla koncernového práva, typy obchodních korporací)

Změny ve společnosti s ručením omezeným (otázka základního kapitálu, rezervní fond, otázka podílů ve společnosti s ručením omezeným, kmenový list, jednostranné vystoupení společníka)

Přechod na nové podmínky - zákonné lhůty k přizpůsobení se nové právní úpravě

Změny ve smluvním právu (které smlouvy se řídí NOZ, výslovná úprava předsmluvní odpovědnosti, „jednání na oko“ a neuzavření smlouvy „za pět minut dvanáct“, kupní smlouva – cena, zákonná odpovědnost za vady, vady vzniklé po převzetí zboží a skryté vady, vedlejší ujednání, smlouva o dílo – pojem díla, stanovení ceny, odstoupení od smlouvy, předání díla, stavba jako předmět díla)

 

18.2. 2014 Akciová společnost

Obsah:

Přesun právní úpravy z obchodního zákoníku (koncepční změny, nová terminologie)

Nový zákon o obchodních korporacích (správa obchodních korporací, základní pravidla koncernového práva, typy obchodních korporací)

Změny v akciové společnosti (investorská otevřenost, akcie se zvláštními právy, kusové akcie)

Změny v orgánech a.s.

Přechod na nové podmínky – zákonné lhůty k přizpůsobení se nové právní úpravě

Změny ve smluvním právu (které smlouvy se řídí NOZ, výslovná úprava předsmluvní odpovědnosti, „jednání na oko“ a neuzavření smlouvy „za pět minut dvanáct“, kupní smlouva – cena, zákonná odpovědnost za vady, vady vzniklé po převzetí zboží a skryté vady, vedlejší ujednání, smlouva o dílo – pojem díla, stanovení ceny, odstoupení od smlouvy, předání díla, stavba jako předmět díla)

 

SETKÁNÍM VÁS BUDE PROVÁZET: JUDr. Renáta Jindrová

JUDr. Renata Jindrová

Absolventka právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor právo. Rigorózní řízení v oboru pracovní právo. Od roku 1994 se vedle své právnické praxe věnuje i pedagogické činnosti. Působila jako učitelka práva a externě spolupracovala s několika vzdělávacími a konzultačními společnostmi.

V letech 2004 až 2006 si své právní vzdělání doplnila studiem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru výuka odborných předmětů. V letech 2007 až 2011 působila ve veřejné správě a zastávala funkci poradkyně 1. náměstka na Ministerstvu financí a vrchní ředitelky Sekce ministra zemědělství. V rámci této práce získala praktické zkušenosti z legislativního procesu, podílela se na tvorbě zákonů a prováděcích předpisů obou resortů.

Klade důraz na interaktivní vedení kurzů. Zaměřuje se mj. na oblasti obchodního a soutěžního práva, práva duševního vlastnictví, pracovního, správního a občanského práva a práva nemovitostí. V oboru vzdělávání dospělých zúročuje svou více než dvacetiletou právnickou praxi, praxi z řízení podniků na pozici jednatelky, ředitelky, příp. členky dozorčích rad nebo představenstva a.s., praxi z poradenství pro neziskové organizace a občany a praxi z veřejné správy.