Již proběhlo

Sebemotivace aneb poznej sám sebe

Pokud chceme být schopni se sami dobře namotivovat, je třeba se nejdříve poznat. Smyslem toho je uvědomění si, že pokud chceme pracovat a motivovat druhé, musíme nejdříve být schopni namotivovat sami sebe.

Z obsahu Sebemotivace aneb poznej sám sebe:

 • Syndrom vyhoření
  • Krátký teoretický exkurz o syndromu vyhoření
  • Praktický test – Co všechno může k syndromu vyhoření?
  • Jak mu předcházet?
 • Existenciální vakuum
  • Kdy a za jakých podmínek vzniká stav existenciálního vakua a jakým způsobem mu předejít
 • Workoholismus
  • Riziko vzniku činnostní závislosti
  • Jak mu předcházet, rozpoznat ho a pracovat s ním?
 • Neschopnost holistického přístupu, aneb absence kalokagathie
  • Vyzdvižení důležitosti jednoty mezi základními složkami lidské osobnosti – těla, mysli a „ducha“.
 • Vztah sebepoznání s vedením týmu

V čem jsme jiní?

Marian Jelínek říká:Propojujeme techniky používané ve sportu a v psychologii.“

Setkáním Vás bude provázet: PhDr. Marian JelínekPhDr. Marian Jelínek

Český hokejový trenér a dlouholetý kouč Jardy Jágra, specialista na práci s lidmi, motivaci a mentální koučink. Zajímá se o psychologii a filosofii, je držitelem doktorátu
z kinantropologie a autorem řady knih.

Ve všech přednáškách a workshopech čerpá nejen z hlubokých teoretických znalostí, ale především z bohaté zkušenosti ve vrcholovém sportu.

Termín a místo konání:       

Praha 16.2. 2016, 14:30 – 18:30

Cena: 4.900,- Kč

Pro více informací kontaktujte: lucie.lencova@eyrie.cz

Mohlo by Vás také zajímat: Resilience a její vliv na výkon člověka aneb maximalizace výkonu optikou aktivujících a brzdících složek, Motivace bez motivace aneb paralely mezi vrcholovým sportem a „vrcholovým“ byznysem.