Aktuální nabídka

Osobnostní rozvoj 4. generace - OR4G™


Doba ekonomické konjunktury má svá úskalí v nedostatku lidí a sil firem zvládnout ten nápor. Je v ní však již také ukryt proces hospodářského propadu, s kterým dobří hospodáři již dnes počítají. Nežijeme přece ze dne na den.

Navíc přicházejí témata, která, jsou-li prosazována dostatečně rasantně a s podporou veřejných institucí, se tváří jako dogma, jako jediné řešení pro budoucnost. Takovým se zdá být i Průmysl 4.0. obsahuje jistě mnoho zajímavých tezí, ale nějak se z něj vytratil člověk.

My se nedomníváme, že vše zastane robot. Naopak, jsme přesvědčeni, že právě s nástupem robotů je potřeba věnovat stále větší pozornost lidem. Klíčovým lidem. Podporovat jejich motivaci, rozvíjet kritické myšlení a zabránit tomu, aby se z člověka stal robot.

Osobnostní rozvoj 4. generace je moderní, inovativní přístup, který intenzivní prací s jednotlivci a skupinami rozvíjí  kritické myšlení, pomáhá zabránit stavům "Fixed mind".

OR4G™ je metoda, jak přejít od uzavřeného myšlení k myšlení otevřenému, od klišé a frází k vlastnímu názoru, od stereotypů a předsudků k vlastnímu úsudku.

Víme, že tato metoda není pro každého - je určená manažerům, lidem na klíčových pozicích a lidem s určitým sociálním statutem, kteří již dosáhli určitého stupně zralosti.

Leadership z pohledu vůdce

Je společenská atmosféra nakloněna vůdčím osobnostem? Jsou vůdčí osobnosti ještě potřebné nebo je naší budoucností rovnostářství? Je leader vůdcem? A manažer?

Machiavelli - vzor pro manažery, nebo odstrašující příklad?
Je zdravé přiznat si skutečný stav věcí a podle toho se rozhodovat. Žít v mylných představách může být zničující. Machiavellismus bývá chápan jako manipulace s lidmi, ale také jako pragmatický přístup k životu.

Úskalí a příležitost vystupování na veřejnosti
Ne každý může vystupovat na veřejnosti, ale každý, kdo vystupuje na veřejnosti, může být úspěšný. Nelze však kopírovat úspěšné, je třeba být sám sebou.

Change management
Změna bolí a to nelze změnit. A když se změny nedaří, musí se něco změnit. Co nebo kdo?

MASTER CAMP - mentorský program rozvoje pro talenty pro pracovníky s potenciálem a personální rezervy
2x3 dny koncepční práce
Sebereflexe a uvědomění si vlastních kompetencí je základem pro zvládání řízení lidí a organizací. Výbavou pak jsou nástroje a metody, kterými zvládá své profesní role.

 

RADOMIL BÁBEK

Podnikatel Radomil Bábek vybudoval několik úspěšných společností a řídí podnikatelskou skupinu VZK Group, kterou tvoří 10 společností a 3 projekty.

Pracoval v managementu významných a velkých společností a má zkušenosti i s řízením malých a středních firem. Stal v popředí firem v dobách úspěchů i v dobách krizí a jejich zvládání.

V popředí jeho profesních zájmů jsou aplikovaná psychologie, krizový management a profylaxe krize, strategické řízení a plánování.

Je žádaným řečníkem na konferencích (Ven z krabice, Hospodářská komora, Česko-americká obchodní komora, Technická univerzita Liberec, HR fórum a další), kde vystupuje s neotřelými a osobitě přednesenými pohledy na podnikání a lidi ve firmách i mimo ně. Přednáší externě na vysoké škole, věnuje se poradenství pro začínající podnikatele a mentorování či koučování start-upů.

Radomil Bábek pracuje aktivně na ochraně dobrého jména podnikatelů, založil Asociaci podnikatelů a manažerů, které předsedá.

Píše články na ekonomická a společenská témata (Hospodářské noviny, Živnostenské listy, Česká justice, Podnikatel, Echo 24), vystupuje v České televizi jako glosátor aktuálních událostí v podnikání (Události, komentáře Ekonomika 24). Po dva roky vystupoval v pravidelném pořadu TIP rádia, Má dáti, dal – podnikání a my, a v rádiu BBC. Je členem poroty soutěže Firma roku, Živnostník roku.

Pan Bábek je znám svými nekonformními a bez obalu vyslovovanými názory.

Chcete se o této metodě dovědět více?

Kontaktujte Lucii Lencovou (lucie.lencova@everesta.cz) a sjednejte osobní setkání s autorem tohoto přístupu - konzultantem a koučem Radomilem Bábkem