Aktuální nabídka

Neurověda ve vzdělávání V.

Na začátku dubna 2017 proběhl čtvrtý ročník konference Neurověda ve vzdělávání. Hojná účast napovídá, že zájem o poznatky využití lidského mozku při rozvoji dovedností a učení, každým rokem narůstá a my si toho moc vážíme. V přípravách je další, páté pokračování konference, která proběhne 11. dubnu 2018.

Akreditace MŠMT

  •     získáte osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu pro Vaše celoživotní vzdělávání
  •     finance na registrační poplatek můžete čerpat z fondů Evropské unie
  •     na akreditované školení snadněji získáte uvolnění od vedení školy
  •     akreditací dalo Ministerstvo školství najevo, že je naše konference kvalitní a přínosná pro pedagogické pracovníky

Obsah konference:

Již teď se můžete těšit na nová témata přednášek, zahraniční a české specialisty z oboru a oblasti vzdělávání a neurovědy, případové studie, zajímavý program a praktické workshopy. Získané poznatky z prezentací českých i zahraničních odborníků na poli neurovědy ve vzdělávání jsou uplatnitelné pro zakladatele a ředitele škol, jazykových škol, učitele soustřeďující se na práci s dětmi nadanými i s dětmi s poruchami učení, lektory, kouče, manažery vzdělávacích středisek pro dospělé, rodiče zapojené do domácího nebo komunitního vzdělávání, a každého, koho zajímá přirozený rozvoj dovedností a trénink mozku. Součástí konference jsou i workshopy zaměřené na aplikaci neurovědeckých poznatků ve vzdělávání a výuce jazyků.

Řečníci konference:

Gerald Hüther - uznávaný německý neurobiolog

Jan Svoboda - čerský psycholog a poradce

Michaela Tilton - specialistka na výuku angličtiny

a další řečníky oslovujeme

Konference je určena:

Odborníkům i veřejnosti - všem, kdo se zajímají o inovativní formy vzdělávání, založené na poznatcích neurovědy, tj. v souladu s tím, co víme o lidském mozku, a o tom, jak se učí.

Cenové podmínky:

2500,- (DPH se neplatí)

Místo konání:

Praha - bude upřesněno

Bližší informace budeme postupně zveřejňovat na webových stránkách konference.

Přihlásit se můžete zde na e-shopu EVERESTA.